Internetový obchod

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Jeli u zboží cena 0 Kč, neznamená to, že je zdarma - cena u tohoto zboží nebyla ještě stanovena. Máte li o toto zboží zájem, napište nám e mail. Děkujeme za pochopení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů. Odesláním objednávky uděluji společnosti Petr Vlach - VLAPET, Žebětín 1131,641 00 BRNO souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonický kontakt. Účelem zpracování osobních údajů je: vyřízení objednávky v eshopu www.zahrady-jezirka.cz Doba zpracování osobních údajů je: 7 let udělení souhlasu. Osobní údaje budou poskytnuty třetím osobám pouze za účelem přepravy zboží subjektu údajů. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. *Poučení Subjektu údajů Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že: osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek, důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o nákup zboží v eshopu www.zahrady-jezirka.cz, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné, při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení, Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, třetím osobám, Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme přepravní službou PPL. Cena za přepravu se může lišit podle váhy objednaného zboží. U těžších zásilek Vás budeme o ceně předem informovat.

Obchodní balíky jsou doručovány do dvou pracovních dnů, pokud je zboží skladem.

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací jako např. notebooky, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.


  

Petr Vlach - VLAPET
Žebětín 1131
641 00 BRNO

Mobil: 605 259 003
E-mail: vlapet@zahrady-jezirka.cz

IČO: 633 79 317


Reklamační řád.

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.
7. Výrobek byl mechanicky poškozen nebo jsou odstraněny popř. poškozeny pečetí výrobce.
8. Při neoprávněné reklamaci je zákazník povinen uhradit prodejci prokazatelné náklady- např. dopravné výrobku do opravy atd.

Postup při reklamaci :

1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
2. Zboží zašlete jako doporučený balík na adresu námi udanou- některé výrobky se zasílají rovnou do velkoobchodu nebo k výrobci, proto je zbytečné zasílat výrobek k nám, aby jsme jej přeposlali k výrobci nebo do velkoobchodu- tímto se zbytečně prodlužuje doba reklamace.
3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Převzetí zboží: Pří doručení zasilky se prosím ve Vašem zájmu zkontrolujte neporušenost zásilky ( v přítomnosti dopravce). V případě poškození zboží zásilku nepřebírejte a sepište s dopravcem reklamační protokol. Pozdější reklamaci není možno kladně vyřídit.

Odstoupení od smlouvy :
Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu s veškerým příslušenstvím, vysačkami atd.Zboží musí být schopné dalšího prodeje, poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží a při splnění výše uvedených podmínek vrátí prodávající zákazníkovi zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem- převodem, složenkou atp. Náklady spojené s dopravou
a případné bankovní poplatky se nevracejí. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět.
Nelze vracet zboží podlěhající rychlé zkáze, Mimo jiné- mražené krmivo, živé akvarijní rostliny, léčiva atd.
Možnost vrácení zboží nelze chápat jako 14. denní testování zboží, e shop neslouží jako půjčovna.
Důvod vrácení zboží nám nemusíte uvádět, ale budeme velmi rádi když nám ho sdělíte pro případné zlepšení našich služeb.
V případě nějakého dotazu nás prosím kontaktujte

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

  

zpět
Vaše IP adresa je: 3.234.244.105
Copyright © 2022 Zahrady a jezírka. Powered by Zen Cart