O firmě

Firma vznikla již v roce 1993, ale zabývala se pouze terciární sférou, tedy službami. V roce 1997 přičlenila do své působnosti i obchodní činnost, která se stala jejím hlavním programem. Maloobchodu se věnovala až do roku 2003, kdy se náplní její činnosti stala mimo obchod realizace zahradních jezírek a poradenská činnost v této oblasti. Z nabytých zkušeností vycházíme při otevření internetového obchodu.